byggi icon

🏠 >

Vad Kostar Det Att Byta Golv i Badrum? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

300 - 2500 kr/kvm

Att byta golv i ett badrum kan kosta mellan 300 – 2500 kronor per kvadratmeter, vilket till stor del baseras på vilket golvmaterial du använder. I genomsnitt kan du förvänta dig att betala mellan 400-800 kr/kvadratmeter.

Att byta golv i badrummet är en viktig renoveringsåtgärd som inte bara förbättrar utseendet utan också bidrar till rummets funktion och säkerhet.

Priset för att byta golv i badrummet kan variera beroende på flera faktorer, inklusive golvmaterialet, rummets storlek och komplexiteten i arbetet.

I denna artikel går vi igenom vad du kan förvänta dig i kostnader för att byta golv i ditt badrum, samt viktiga aspekter att tänka på under processen.

Vad Kostar Det Att Byta Golv?

När det gäller kostnaden för golvläggning, spelar ditt val av material en avgörande roll.

I allmänhet kan du räkna med att betala mellan 200 och 2 000 kronor per kvadratmeter för själva golvmaterialet.

Detta prisspann reflekterar en bred variation av material från basnivå till lyxalternativ. Mer om de specifika prisskillnaderna kommer längre ner.

Utöver materialet tillkommer kostnaden för att anlita en golvläggare.

Dessa kostnader tenderar att ligga på ungefär 350 till 700 kronor per timme.

Med ROT-avdraget kan dessa kostnader minska till ungefär 245 till 590 kronor per timme.

Vad kostar det att byta golv i badrummet

Om du planerar att byta ut ditt befintliga golv måste det gamla golvet först avlägsnas.

Kostnaden för detta rivningsarbete ligger i genomsnitt på 50 kronor per kvadratmeter. Om det handlar om att ta bort klinkergolv kan denna kostnad öka till omkring 100 kronor per kvadratmeter.

Vad Kostar Det Att Byta Golv i Badrum?

När det kommer till badrum skiljer sig prissättning något åt, än om du exempelvis lade om golvet i hallen eller i källaren.

Badrumsgolv kräver material som är resistenta mot fukt och vatten för att förhindra eventuella fuktskador som kan uppkomma.

Detta innebär ofta att priset per kvadratmeter kan vara högre, särskilt om du väljer högkvalitativa klinker eller keramiska plattor.

Dessutom involverar installationen i badrum extra steg för vattentätning och fuktbehandling, vilket kan öka arbetskostnaden.

Installationen av badrumsgolv kräver även en hög grad av precision för att säkerställa att inget vatten läcker till underliggande strukturer.

Detta innebär att professionella golvläggare ofta måste tillbringa mer tid på att säkerställa att varje detalj är korrekt genomförd, vilket ytterligare påverkar den totala kostnaden.

Hur Valet av Golv Påverkar Priset i Badrummet

Valet av golv i badrummet är viktigt för rummets utseende samt för dess funktion och långsiktiga hållbarhet.

Här följer en övergripande prislista för att jämföra priserna mellan några av de vanligaste golvmaterialen:

beskrivning pris
Fiskbensparkett 1 000 – 1 700 kr/m2
Klinkergolv 200 – 700 kr/m2
Vinylgolv 200 – 400 kr/m2
Parkettgolv 200 – 500 kr/m2
Kakelgolv 100 – 500 kr/m2
Laminatgolv 50 – 300 kr/m2
Linoleumgolv 280 – 400 kr/m2
Flytspackling 200 – 800 kr/m2
Massivt trä 300 – 400 kr/m2

Dessa priser är endast en indikation och faktiska kostnader kan variera beroende på flera faktorer såsom varumärke, kvalitet och var du köper materialet.

Laminatgolv i Badrum

Laminatgolv är ett praktiskt och populärt alternativ tack vare sitt träliknande utseende.

laminatgolv badrum

Det har ett hartsbelagt toppskikt som gör det vattenbeständigt och är enkelt att rengöra.

Laminatgolvet är dock känsligt för vattenskador, så det är viktigt att snabbt torka upp spill och rester.

Vinylgolv i Badrum

Vinylgolv erbjuder en lyxig look och passar för alla badrumsstorlekar.

vinylgolv badrum

Det är slitstarkt, fuktbeständigt och lätt att underhålla. Vinylgolv finns i olika färger och designer, inklusive natursten och trälook.

Dock har vinyl en kortare livslängd än trä och kan vara svår att ta bort om lim använts under installationen.

Kakel i Badrum

Kakelplattor erbjuder en bred variation av stilar för badrummet.

kakel i badrum

Keramiska plattor är ett prisvärt alternativ jämfört med porslinsplattor, som är tillverkade av raffinerad lera bränd vid högre temperaturer för längre hållbarhet.

Klinkergolv är både snyggt och hållbart och kan designas för att matcha väggplattorna.

Trägolv i Badrum

Trägolv är en mångsidig och robust lösning som passar för olika typer av badrum.

trägolv i badrum

Dess flerskiktade kärna består av olika träbitar vilket begränsar golvrörelser och håller plankorna stabila.

Trägolv är motståndskraftigt mot fukt, men det är viktigt att undvika att låta våta handdukar eller badmattor ligga kvar på golvet.

Pris För Att Byta Golv i Badrum Baserat På Storlek

Storleken på ditt badrum spelar en avgörande roll i kostnaden för golvläggning.

Ju större yta, desto mer material behövs och desto längre tid tar installationen, vilket ökar den totala kostnaden.

Låt oss bryta ner hur olika storlekar på badrum påverkar priset baserat på de genomsnittliga priserna för olika golvtyper.

För att ge en klarare bild har jag sammanställt en tabell som visar kostnaderna för golvläggning i olika badrumsstorlekar, från 4 kvm till 20 kvm.

Kostnaderna baseras på de genomsnittliga priserna per kvadratmeter som nämndes tidigare.

Badrummets Storlek (kvm) Fiskbensparkett(1 000 – 1 700 kr/kvm) Klinkergolv (200 – 700 kr/kvm) Vinylgolv (200 – 400 kr/kvm) Kakelgolv (100 – 500 kr/kvm)
4 kvm 4 000 – 6 800 kr 800 – 2 800 kr 800 – 1 600 kr 400 – 2 000 kr
6 kvm 6 000 – 10 200 kr 1 200 – 4 200 kr 1 200 – 2 400 kr 600 – 3 000 kr
8 kvm 8 000 – 13 600 kr 1 600 – 5 600 kr 1 600 – 3 200 kr 800 – 4 000 kr
10 kvm 10 000 – 17 000 kr 2 000 – 7 000 kr 2 000 – 4 000 kr 1 000 – 5 000 kr
12 kvm 12 000 – 20 400 kr 2 400 – 8 400 kr 2 400 – 4 800 kr 1 200 – 6 000 kr
14 kvm 14 000 – 23 800 kr 2 800 – 9 800 kr 2 800 – 5 600 kr 1 400 – 7 000 kr
16 kvm 16 000 – 27 200 kr 3 200 – 11 200 kr 3 200 – 6 400 kr 1 600 – 8 000 kr
18 kvm 18 000 – 30 600 kr 3 600 – 12 600 kr 3 600 – 7 200 kr 1 800 – 9 000 kr
20 kvm 20 000 – 34 000 kr 4 000 – 14 000 kr 4 000 – 8 000 kr 2 000 – 10 000 kr

Denna tabell ger en uppskattning av materialkostnaderna baserat på rummets storlek. Kom ihåg att dessa priser endast avser materialkostnader och inte inkluderar arbetskostnader eller eventuella extra arbeten såsom förberedelse av undergolvet eller installation.

Övriga Kostnader Vid Golvläggning i Badrum

När du planerar att lägga nytt golv i badrummet är det viktigt att inte bara fokusera på kostnaden för själva golvmaterialet.

Det finns flera andra utgifter som kan tillkomma och som är viktiga att ta med i din budgetplanering.

1. Rivning i Badrummet

Rivningsarbetet i ett badrum kräver betydande fysisk ansträngning.

Äldre badrum, särskilt de från 1980-talet, är ofta lättare att riva än nyare konstruktioner från början av 2000-talet.

För ett standardbadrum på 5 kvadratmeter tar rivningen ungefär 20 timmar.

Totalt kan rivningskostnaden hamna någonstans mellan 8 000 och 20 000 kronor beroende på storleken och mängden material som måste hanteras.

2. Tätskiktning

Installation av tätskikt på golv är en viktig del av badrumsrenoveringen för att förebygga vattenskador.

Kostnaden för detta arbete varierar mellan 4 000 till 7 000 kronor.

3. Åtgärder för Undergolvet

Skicket på undergolvet är avgörande för det nya golvet.

Om undergolvet är skadat eller ojämnt, eller om det finns fuktproblem, måste detta åtgärdas.

Arbetet med att nivellera, jämna ut eller förstärka undergolvet kan medföra extra kostnader.

4. Tilläggstjänster

Överväg eventuella tilläggstjänster som installation av golvvärme eller särskilda ytbehandlingar.

Dessa tjänster kan öka den totala kostnaden för golvläggningen ganska avsevärt.

5. Transport och Bortforsling

Glöm inte att inkludera fraktkostnader för att få hem golvmaterialet.

Kostnader för att transportera bort och avfallshantera det gamla golvet kan också tillkomma.

Att vara medveten om dessa ytterligare kostnader ger dig en mer realistisk bild av den totala budgeten för ditt badrumsprojekt.

Processen För Att Byta Golv I Badrummet

Att byta golv i badrummet är en mer komplex process än i andra rum på grund av de unika kraven i en fuktig miljö.

Här är några steg som ingår i processen:

  1. Bedömning av befintligt golv:Det första steget är att bedöma skicket på det befintliga golvet. Detta innefattar att kontrollera för fukt, mögel, och eventuella skador som kan påverka det nya golvet.
  2. Borttagning av gammalt golv:Det gamla golvet måste tas bort helt. Detta kan vara en tidskrävande process, särskilt om det finns flera lager av material.
  3. Förberedelse av undergolv:Efter att det gamla golvet är borttaget, måste undergolvet förberedas. Detta kan innefatta reparationer, utjämning och säkerställande av att undergolvet är vattentätt.
  4. Val av rätt material:För badrumsgolv är det viktigt att välja material som tål fukt och vatten. Klinker, keramik och vissa typer av vinyl är populära val för badrumsgolv.
  5. Installation av det nya golvet:Installationen av det nya golvet bör göras noggrant för att säkerställa att det är vattentätt och hållbart. Detta kan innefatta tätning av skarvar och noggrann placering av våtrumsmattor eller andra material.
  6. Efterbehandling:Slutligen, efter att golvet är lagt, kan det krävas ytterligare efterbehandling såsom fogning och tätning för att säkerställa att golvet är helt vattentätt och säkert att använda.

Denna process kräver noggrannhet och precision, och i många fall är det rekommenderat att anlita professionella hantverkare, särskilt för att hantera utmaningarna med vattentätning och fukthantering i badrummet.

Tips För Att Hålla Nere Kostnaderna Vid Golvläggning

Att lägga nytt golv kan vara en dyr investering, men det finns flera sätt att minska kostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten.

  • Jämför priser och kvalitet:Ta in och jämför offerter från olika leverantörer och entreprenörer. Titta inte bara på priset, utan också på kvaliteten, erfarenheten och ryktet hos leverantören. Genom att jämföra priser och tidigare projekt kan du hitta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
  • Återanvänd material:Överväg att köpa begagnade golvplankor. Detta kan inte bara spara pengar utan också vara miljövänligt. Kontrollera marknader som Blocket eller Facebook Marketplace för golvplankor i gott skick till ett lägre pris.
  • Förbered golvytan själv:Genom att förbereda golvytan på egen hand kan du minska förberedelsekostnaderna. Rengör och reparera ytan noggrant för att undvika extra arbetskostnader.
  • Uttnyttja ROT-avdraget:Om du bor i bostadsrätt eller eget hus, glöm inte bort möjligheten att använda ROT-avdraget, vilket kan minska arbetskostnaden med 30%.

Kom ihåg att det är viktigt att balansera kostnadsbesparingar med kvalitetsarbeten.

För att hitta behöriga proffs i ditt område, använd vår kostnadsfria offerttjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med kvalificerade golvläggare.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.