byggi icon

🏠 >

Vad Kostar Elektrisk Golvvärme? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

900 kr/kvm

Priset för elektrisk golvvärme ligger mellan 750 – 1 500 kronor per kvadratmeter, med ett genomsnittligt pris på drygt 900 kr/kvm.

Att installera elektrisk golvvärme i ditt hem kan vara en betydande förbättring, men det är viktigt att förstå de kostnader som är förknippade med en sådan investering.

I denna artikel kommer vi att utforska de olika aspekterna av kostnaden för att installera elektrisk golvvärme, inklusive material- och arbetskostnader.

Vi ger dig en detaljerad översikt så att du kan planera ditt projekt med en klar uppfattning om den ekonomiska investeringen.

Varför Välja Elektrisk Golvvärme?

Elektrisk golvvärme erbjuder flera fördelar som gör den till ett attraktivt alternativ för många hushåll. 

 • Komfort: Elektrisk golvvärme ger en jämn och behaglig värme i ditt hem, vilket eliminerar kalla golv och skapar en behagligare boendemiljö.
 • Energieffektivitet: När den är korrekt installerad och isolerad kan elektrisk golvvärme vara en mycket energieffektiv uppvärmningsmetod. Den ger värme direkt där den behövs, vilket kan minska det totala energibehovet.
 • Lätt att Installera: I jämförelse med vattenburen golvvärme är elektrisk golvvärme ofta lättare och snabbare att installera, vilket kan vara en fördel i renoveringsprojekt.
 • Flexibilitet i Design: Med elektrisk golvvärme finns det inga begränsningar gällande placering av möbler eller inredning, eftersom det inte finns några synliga element eller radiatorer.
 • Underhållsfritt: Ett elektriskt värmesystem kräver i stort sett inget underhåll (du behöver exempelvis inte lufta golvvärmen), vilket sparar tid och pengar över tid.

Vad Kostar Elektrisk Golvvärme?

Priset för elektrisk golvvärme tenderar att kosta mellan 750 – 1 500 kronor per kvadratmeter, med ett genomsnittligt pris på drygt 900 kr/kvm.

Materialkostnaden för elektrisk golvvärme är betydligt billigare än materialkostnaden för vattenburen golvvärme.

Mer specifikt kan du förvänta dig en kostnad på 300 – 600 kronor per kvadratmeter för det material du behöver för att installera golvvärmen.

Därtill tillkommer arbetskostnaden för att installera golvvärmen. Ett genomsnittligt timpris för golvläggare ligger någonstans mellan 450 – 650 kronor.

lagga-el-golv-kostnad

Kostnader För Installation Av Elektrisk Golvvärme I Badrum (8 Kvm)

Att installera elektrisk golvvärme i ett badrum är en investering som kan variera i kostnad beroende på arbetskostnader och val av material.

Här är en översikt av de beräknade kostnaderna för en sådan installation i ett 8 kvadratmeters badrum.

BESKRIVNINGPRIS
Materialkostnad4 000 kr
Rivning1 000 kr
Arbetskostnad6 000 kr
ROT-avdrag– 1 800 kr
Totalkostnad (utan ROT)11 000 kr
Totalkostnad (med ROT)9 200 kr

Materialkostnaden kommer i detta exempel att uppgå till 4 000 kronor, vilket motsvarar 500 kr/kvm.

I exemplet inkluderas även rivning av redan befintligt golv, vilket i detta fall enbart kostar 1 000 kronor.

Arbetskostnaden för att installera denna elektriska golvvärme uppgår i detta fall till 6 000 kronor vilket motsvarar drygt 12 timmars arbete.

Denna arbetskostnad är avdragsgillt mot ROT-avdraget, vilket i detta fall innebär en reduktion av 1 800 kronor.

Det resulterar i en slutsumma som motsvarar 9 200 kronor efter ROT-avdraget, alternativt 11 000 kronor om du inte utnyttjar ROT-avdraget.

Observera att dessa kostnader är uppskattningar och kan variera beroende på val av material och arbetskraftens timpris. Det är viktigt att även räkna med kostnader för arbetskraft baserat på lokala timpriser. Dessutom bör man ta hänsyn till eventuella extra kostnader som kan uppstå under projektets gång.

Faktorer Som Påverkar Kostnaden För Installation Av Elburen Golvvärme

När du överväger att installera elburen golvvärme i ditt hem är det viktigt att förstå de olika faktorer som bidrar till den totala kostnaden.

 • Typ av System: Valet av värmesystem, inklusive typ av värmeslingor eller värmemattor, påverkar kostnaden. Högre kvalitet och mer avancerade system tenderar att kosta mer.
 • Golvisolering: Effektiv golvisolering kan behövas för att minska värmeförlust och förbättra systemets effektivitet, vilket också är en extra kostnad att räkna med.
 • Geografiska Skillnader: Timpriserna för elektriker kan variera beroende på var i Sverige du bor. Större städer tenderar att ha högre priser jämfört med mindre städer.
 • Ytans Storlek: Kostnaden ökar med storleken på ytan där golvvärmen ska installeras.
 • Golvets Material: Typen av material som golvet är gjort av kan påverka installationsprocessen och därmed kostnaden.
 • Förberedande Arbeten: Om du redan har ett befintligt golv kan det krävas extra arbete som rivning och förberedelse inför installationen.
 • Anslutning till Värmesystem: Vid installation av vattenburen golvvärme kan det krävas anslutning till befintliga värmesystem eller installation av en separat värmepump.
prsiguide-till-el-golvvarme

Hur Länge Håller Elburen Golvvärme?

När du funderar på att installera elburen golvvärme i ditt hem, är det viktigt att göra en välgrundad bedömning baserad på både driftkostnader och systemets livslängd.

Livslängden är en avgörande faktor när du väljer golvvärmesystem. Vattenburen golvvärme ofta har en längre hållbarhet på cirka 40 år, tenderar elburen golvvärme att ha en kortare livslängd på cirka 25 år.

Vad Påverkar Elkostnaden För Golvvärme?

För elburen golvvärme kan elförbrukningen variera mellan 150-300 kWh per kvadratmeter och år, eller 0,4-0,8 kWh per kvadratmeter och dygn.

Installationen av elburen golvvärme medför vissa överväganden när det gäller elkostnaden. Här är några nyckelfaktorer att tänka på:

 • Värmekällans Roll: Om golvvärmen är tänkt att vara den primära värmekällan i huset, kommer detta att öka elkostnaden jämfört med om den används som komfortvärme, där syftet främst är att ha varma golv.
 • Effekt av Isolering: En bra isolering kan avsevärt minska golvvärmens elkostnad. Genom att förhindra kallras från fönster fördelas värmen jämnare i rummet, vilket minskar energibehovet.
 • Energibesparingar: Teoretiskt kan golvvärme erbjuda energibesparingar tack vare förbättrad värmefördelning. Eftersom värmen kommer direkt från golvet upplevs rummet som varmare.
 • Sänkt Lufttemperatur: Det är möjligt att sänka lufttemperaturen i ett rum med elburen golvvärme med upp till 2 grader utan att komforten påverkas negativt, vilket kan bidra till ytterligare besparingar på uppvärmningskostnaderna.

Med dagens varierande elpriser i Sverige, kan kostnaden för att driva golvvärmen skilja sig avsevärt. Exempelvis kan en 8 kvadratmeters yta kosta mellan 1,200 – 7,200 kr per år beroende på det aktuella elpriset (1-3 kr/kWh).

Dags Att Installera El Golvvärme?

Att investera i golvvärme är ett stort beslut som kräver noggrann planering och expertis.

För att säkerställa att du får bästa möjliga lösning för ditt hem, rekommenderar vi att du använder vår offerttjänst

Genom att använda vår tjänst kan du enkelt komma i kontakt med lokala professionella installatörer som kan ge dig skräddarsydda lösningar och offerter. Ta det första steget mot ett varmare och mer bekvämt hem idag!

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.