byggi icon

🏠 >

Vad Kostar Det Att Lägga Golvvärme i Badrum? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

700 - 2 000 kr/kvm

Priset för att lägga golvvärme ligger mellan 700 – 2 000 kr/kvm, med en genomsnittlig kostnad på1 000 kr/kvm. Kostnaden för att lägga elburen golvvärme tenderar att vara billigare än för vattenburen golvvärme.

Golvvärme i badrummet är inte bara en lyx, det är en praktisk investering för varje hem.

Speciellt under de kalla vinterdagarna, erbjuder golvvärme en behaglig och varm yta att gå på, samtidigt som den bidrar till en torrare och mer behaglig luft i badrummet.

Dessutom, genom att installera golvvärme, kan man potentiellt minska behovet av andra uppvärmningskällor, såsom elradiatorer.

Vad Kostar Det Att Lägga Golvvärme I Badrummet?

Priset för att lägga golvvärme i ett badrum tenderar att ligga mellan 700 – 2 000 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig kostnad på 1 000 kr/kvm.

Materialkostnaden i sig tenderar att ligga runt 300 – 600 kronor per kvadratmeter, så väljer du att göra stora delar av arbetet själv kan du komma undan med en så låg kostnad som 500 – 800 kr/kvm.

Elburen golvvärme tenderar att vara drygt 200 – 300 kronor billigare per kvadratmeter än vad vattenburen golvvärme är.

Arbetskostnaden är vad som utgör den andra delen av kostnadsekvationen och kan variera beroende på komplexiteten och storleken av installationen.

Typer-av-golvvarme

Denna kostnad förutsätter enbart arbetet av att installera golvvärme. Att lägga ny golvbeklädnad över golvvärmen kan kosta en ytterligare 10 000 – 20 000 kronor.

Prisexempel Lägga Golvvärme I Badrum 8 Kvm

I följande prisexempel har vi utgått ifrån en vattenburen golvvärmesinstallation i ett badrum på drygt 8 kvadratmeter. Prisexemplet inkluderar enbart kostnaden för material och installation av golvvärme, inte ytterligare golvbeklädnad som krävs ovanpå.

BESKRIVNINGPRIS
Materialkostnad3 680 kr
Arbetskostnad12 000 kr
ROT-avdrag3 600 kr
Totalkostnad (utan ROT)15 080 kr
Totalkostnad (med ROT)12 080 kr

Materialkostnaden i detta exempel uppgår till 3 680 kronor (460 kronor per kvadratmeter), och inkluderar då allt material som krävs för installationen.

För att installera golvvärmen tillkommer även arbetskostnaden vilket landar på 12 000 kronor, vilket motsvarar drygt 16 timmars arbete.

Därefter kan du utnyttja ROT-avdraget för att minska denna arbetskostnad med ytterligare 30%, vilket i detta fall motsvarar 3 600 kronor.

Den slutgiltiga kostnaden för att lägga vattenburen golvvärme i ett badrum på 8 kvadratmeter blir därmed 12 080 kronor.

Hur-man-lagger-golvvarme-sjalv-guide

Vad Påverkar Priset För Att Lägga Golvvärme I Badrummet?

Att förstå kostnaderna för att installera golvvärme i badrummet är avgörande för att planera din budget. 

Materialkostnader

Materialkostnaden varierar beroende på om du väljer vattenburen eller elektrisk golvvärme.

Som vi tidigare nämnde tenderar el golvvärme vara 200 – 300 kronor billigare än vad vattenburen golvvärme är.

Priset per kvadratmeter blir följande:

 1. Vattenburen Golvvärme: 550 kr/kvm
 2. El Golvvärme: 350 kr/kvm

Kostnaden är ju däremot inte det ända att tänka på när man väljer mellan elburen eller vattenburen golvvärme, det finns även annat att ta i beaktning:

ALTERNATIVFLEXIBILITETINSTALLATIONKOSTNAD
El GolvvärmeElburen golvvärme erbjuder stor flexibilitet för att justera temperaturen efter behov.Den är ofta enklare och billigare att installera jämfört med vattenburen golvvärme.Dyrare i drift på grund av högre energiförbrukning.
Vattenburen GolvvärmeVattenburen golvvärme är mer energieffektiv och därmed billigare i drift.Skapar en jämnare och mer behaglig värmefördelning i rummet.Kräver en koppling till det befintliga värmesystemet, vilket kan innebära ett mer omfattande arbete.

Man kan säga att vattenburen golvvärme ofta innebär en högre initial kostnad men erbjuder längre hållbarhet och kan vara mer energieffektivt på lång sikt.

Elburen golvvärme å andra sidan erbjuder en lägre initial kostnad och enklare installation, men kan ha en kortare livslängd och högre driftkostnader över tid. 

Arbetskostnader

Den större kostnaden för projektet kommer att bestå av arbetskostnaden för att installera golvvärmen, oavsett om det är elektriskt eller vattenburet.

Arbetskostnaden påverkas till stor del av projektets storlek och komplexitet. Timpriset kan variera, men räkna med cirka 600-700 kr per timme, eller ett fast pris för hela projektet.

Om du kombinerar golvvärmeinstallationen med en badrumsrenovering, kan det vara mer kostnadseffektivt.

Det förenklar installationen av linjer och VVS, vilket potentiellt kan minska de totala kostnaderna. 

Kostnad För Golvvärme Utifrån Storlek

Kvadratmeterpriset för att lägga golvvärme sträcker sig från 700 – 2 000 kronor, med en genomsnittlig kostnad på drygt 1 000 kr/kvm.

Med det sagt kan detta kvadratmeterpris skilja sig åt markant utifrån storleken på utrymmet där golvvärmen installeras. Generellt sett ser vi ett lägre kvadratmeterpris för större badrum, medans mindre badrum tenderar att ha ett högre kvadratmeterpris.

Oavsett storlek på badrum kan du förvänta dig att lägga minst 6 000 kronor för att få golvvärme installerat, då denna kostnad oftast inkluderar saker som förberedelser, städning och liknande aktiviteter.

STORLEKPRIS
Badrum 4 kvm5 500 kr
Badrum 6 kvm6 600 kr
Badrum 8 kvm8 800 kr
Badrum 10 kvm11 000 kr
Badrum 15 kvm16 500 kr

Kostnad För Uppvärmda Badrumsgolv Beroende På Golvbeklädnad

Valet av golvbeklädnad påverkar signifikant den totala kostnaden för ett uppvärmt badrumsgolv.

Här är en översikt över hur olika material jämför sig i termer av kostnad:

MATERIALKOSTNADKOMPATIBILITETANMÄRKNINGAR
KakelDyrastElektrisk och VattenburenUtmärkt värmeöverföring
BetongMåttligtEndast VattenburenEffektiv värmedistribution
LaminatBilligareElektrisk och VattenburenKräver vattentäta material
TräMellansegmentElektrisk och VattenburenEstetiskt men mindre praktiskt

Valet av material beror inte bara på budget utan också på vilken typ av golvvärme som är installerad och dina estetiska preferenser.

Varje material har unika egenskaper som kan påverka både den initiala installationen och den långsiktiga användningen av golvvärmen i ditt badrum.

Vad Är Inkluderat I Entreprenörens Pris?

När du anlitar en entreprenör för att installera golvvärme i ditt badrum, är det viktigt att förstå vad som ingår i priset och vad som eventuellt behöver köpas in separat. 

 1. Arbetskostnader: Omfattar vanligtvis timmar för snickare, plattsättare, elektriker, och rörläggare.
 2. Installation: Inkluderar arbete för att lägga golvvärme, oavsett om det är vattenburen eller elektrisk golvvärme.
 3. Tilläggstjänster: Kan inkludera ytterligare tjänster relaterade till installationen, såsom förberedelser av underlaget.

Ytskiktsmaterial är det enda som du brukar behöva stå för. Detta inkluderar material som parkett eller kakel. Dessa material är ofta exkluderade från entreprenörens offert.

Priset för ytskiktsmaterial kan variera kraftigt, från ca 80 kr/m² till flera tusen kronor per kvadratmeter, beroende på kvalitet och design.

Eftersom materialen finns i en mängd olika stilar och utföranden, ligger valet av dessa på dig som kund.

Installera-varmegolv

Fördelar Och Nackdelar Med Golvvärme I Badrum

Innan du investerar i golvvärme för ditt badrum, är det viktigt att väga både fördelarna och nackdelarna.

Golvvärme erbjuder inte bara en behaglig upplevelse, utan har också många praktiska fördelar.

Fördelar Med Golvvärme:

 1. Effektiv Uppvärmning: Ger en energieffektiv uppvärmningslösning med minimal energiförlust.
 2. Jämn Värmefördelning: Värmer hela rummet jämnt, vilket förbättrar den allmänna komforten.
 3. Kostnadsbesparingar: Kan minska uppvärmningskostnader över tid, vilket gör det till en ekonomisk investering.
 4. Mångsidighet: Passar i nästan alla rum och är kompatibel med olika golvbeläggningsmaterial.
 5. Användarvänlighet: Enkel att använda, ofta med en kontroll liknande en ljusströmbrytare.

Nackdelar Med Golvvärme:

 1. Ökade Initialkostnader: Installationen innebär en extra kostnad, inklusive arbete och eventuellt nytt golvmaterial.
 2. Längre Installationstid: Tar längre tid att installera än traditionella, icke-uppvärmda golv.
 3. Ökad Golvhöjd: Installationen av rör och ledningar kan höja golvnivån något.

För att avgöra om golvvärme är ett värdefullt tillägg för ditt hem, bör du överväga faktorer som husets framtida värde, potentiella långsiktiga besparingar på elräkningar, samt hur mycket du faktiskt kommer att använda och uppskatta golvvärmen i din vardag.

Installation Av Golvvärme: Göra Själv Eller Anlita Hjälp?

När det gäller installation av golvvärme finns det olika regler och rekommendationer för vattenburen respektive elektrisk golvvärme.

Installation av Vattenburen Golvvärme: Det finns inga strikta regler som förbjuder dig från att installera vattenburen golvvärme själv. Det är däremot fördelaktigt om du har erfarenhet av arbete i våtrum för att undvika fuktskador.

Även om du kan göra vissa delar själv, rekommenderas att en certifierad rörmokare utför slutbedömning, trycktestar och ansluter systemet till husets värmesystem.

Installation av Elektrisk Golvvärme: För installation av elektrisk golvvärme krävs det alltid en behörig elektriker.

Korrekt installation är viktig för att försäkringar ska gälla vid eventuella fukt- eller vattenskador i badrummet.

lagga-varmegolv-pa-tragolv

Driftkostnader För Golvvärme

Driftkostnaden för golvvärme varierar beroende på flera faktorer:

 1. Typ av Golvvärme: Vattenburen eller eldriven golvvärme påverkar driftkostnaden.
 2. Anläggningskostnaden: Räkna in installationens totala kostnad för en mer omfattande kostnadsbedömning.
 3. Hållbarhet: Vattenburen golvvärme har generellt en längre livslängd (upp till 40 år), medan elektrisk golvvärme ofta har en kortare livslängd (cirka 25 år).
 4. Långsiktig Investering: Vattenburen golvvärme kan vara en mer kostnadseffektiv lösning över tid p.g.a. dess längre hållbarhet och eventuellt lägre driftkostnader.

Att förstå dessa faktorer hjälper dig att göra ett välgrundat beslut om vilken typ av golvvärme som är mest lämplig och prisvärd för ditt hem.

Dags Att Skaffa Golvvärme I Badrummet?

Att installera golvvärme är ett stort beslut som påverkar både din komfort och ditt hems energieffektivitet. 

För att säkerställa att du får den bästa lösningen för dina behov, rekommenderar vi att du använder vår offerttjänst

Genom att göra det kan du komma i kontakt med lokala proffs som kan ge dig skräddarsydda råd och en detaljerad offert baserad på dina specifika förhållanden. 

Låt oss hjälpa dig att ta steget mot ett mer bekvämt och energieffektivt hem.

Vanliga Frågor Om Golvvärme

Är Golvvärme Värda Investeringen?

Ja, golvvärme är ofta en kostnadseffektiv lösning. De frigör utrymme där traditionella värmare vanligtvis står och är en bra ersättning för badrum med befintliga värmelösningar, eftersom elanslutningar redan är på plats. Även om de inte direkt ökar fastighetsvärdet, är de en attraktiv funktion för potentiella köpare.

Använder golvvärme Mycket El?

Golvvärme använder cirka 12 watt per timme per kvadratmeter, men detta kan variera beroende på flera faktorer såsom plats, isolering och klimat. Den faktiska energiförbrukningen beror på inställd temperatur och rummets isolering.

Hur Länge Håller Ett golvvärme?

Golvvärme har generellt en livslängd på 20 år eller mer. Det är viktigt att budgetera för eventuella reparationskostnader och underhåll (Kom ihåg att lufta golvvärmen med jämna mellanrum). Livslängden är ofta jämförbar med golvmaterialets hållbarhet, vilket innebär att du kan planera att byta både golvvärme och golvmaterial vid en framtida renovering.

Är golvvärme Påslaget Hela Tiden?

Nej, golvvärme är inte påslagna kontinuerligt. De styrs av en termostat som aktiverar och avaktiverar värmen efter behov. Dessutom finns det en golvsensor som förhindrar överhettning, vilket bidrar till säker och effektiv användning. Det är möjligt att stänga av golvvärmen helt och hållet men inte nödvändigtvis rekommenderat.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.