byggi icon

🏠 >

>

Regelavstånd i Badrum: Standarder Att Följa

Regelavståndet i ett badrum är avståndet mellan de vertikala stödstrukturerna (reglarna) i en vägg, och är vanligtvis mellan 300 – 450 mm beroende på vilken typ av väggkonstruktion det handlar om.

Regelavståndet är avgörande för väggens stabilitet och förmåga att bära vikten av det material som fästs på den, såsom kakel, skåp och annan väggfast inredning.

Optimala regelavstånd varierar beroende på flera faktorer, inklusive väggmaterial och de belastningar väggen förväntas bära.

Men om du planerar att totalrenovera badrummet, eller om du bygger det från grunden, är det viktigt att sätta reglarna rätt.

Regelavstånd för Väggar i Badrum

Typ av VäggkonstruktionRegelavståndAnmärkningar
Väggar med skivmaterial300-450 mmSkivtillverkarens anvisningar bör följas; 600 mm bör undvikas
Väggar utan tunga infästningar300 mmIdealt för väggar utan behov av att bära tyngre föremål
Provad typlösning – Våtrumsväggen450 mmAnvänder 70 mm regel med K15 plywood och kartonggips
Väggar med hårdgips450 mmLämpligt för ett lager av hårdgips
Standardgipsväggar300 mmFör standardgips eller två lager våtrumsskivor

Det är viktigt att beakta regelavståndet i relation till vad väggarna ska belastas med.

För väggar som ska stödja tunga föremål som handduksvärmare eller duschprofiler, är det viktigt att välja ett lämpligt regelavstånd för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Att välja rätt regelavstånd är inte bara en fråga om teknisk nödvändighet, utan också en del av att säkerställa långvarig hållbarhet och funktionalitet i badrummet.

Det är alltid rekommenderat att följa branschstandarder och tillverkares anvisningar för att uppnå bästa möjliga resultat.

Skruvinfästning och dess betydelse för bärförmågan

Även om regelavstånd och skivmaterial är centrala för en väggs bärförmåga, spelar korrekt skruvinfästning en minst lika viktig roll.

Det är vanligt att det slarvas med centrummått för skruvinfästningar, vilket kan påverka väggens stabilitet och hållbarhet.

Standardavstånd för Skruvinfästningar

Enligt standard bör skruvar fästas med ett avstånd på 200 mm längs hela regelstommen. Detta säkerställer att skivmaterialet är ordentligt förankrat och kan bära de laster som förväntas.

I vissa fall, speciellt för interna skivinfästningar där belastningen är lägre, kan ett avstånd på 300 mm vara tillräckligt.

Avvägningar för Flerlagsbeklädnad

För väggar med flerlagsbeklädnader, där flera skivlager används, kan detta mått justeras på det första lagret.

Dock bör detta inte göras om väggen har en brandskyddande funktion. I sådana fall är det kritiskt att hålla sig till striktare specifikationer för att säkerställa väggens integritet i händelse av brand.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Innehållsförteckning

Fler Bygguider

kluckande-ljud-avlopp
VVS

Kluckar i Avlopp: Anledningar & Hur Du Fixar Det

Kluckande ljud i avloppet indikerar vanligtvis att ett hinder blockerar normalt vattenflöde, vilket skapar luftfickor som ger upphov till ljudet. Detta kan vara ett tecken på att avloppet håller på att täppas igen.