byggi icon

🏠 >

Bygga Badrum i Källare: Regler, Inspiration, Pris & Mer

Ett badrum i källaren ökar inte bara hemmets värde utan erbjuder även praktisk nytta. Viktigt att tänka på är fukt- och vattentätning samt ventilation. Kostnaden för att bygga ett badrum i källaren varierar, men räkna med ungefär 180 000 – 450 000 kronor beroende på storlek och val av material och utrustning.

Drömmer du om ett extra badrum eller kanske en lyxig spa-oas i din egen bostad?

Att bygga ut ett badrum i källaren kan vara lösningen du söker.

Det ger inte bara ditt hem ett mervärde, utan skapar även en praktisk och ibland nödvändig tillgång för familjen.

Men innan du drar igång projektet, låt oss utforska vad som gör ett källarbadrum unikt och vad du bör tänka på under planeringsfasen.

Vad skiljer ett källarbadrum från andra badrum i huset?

Ett badrum i källaren ställer andra krav än de som finns högre upp i huset.

Källare är ofta mer utsatta för fukt och har sämre naturlig ventilation, vilket kräver extra uppmärksamhet på vattentätning och luftcirkulation.

Dessutom kan begränsningar i avlopp och vattenledningar kräva smarta lösningar för att få till den funktionalitet och design du önskar.

Men med rätt planering och genomförande kan ett källarbadrum inte bara möta dessa utmaningar utan bli en av de mest attraktiva platserna i ditt hem.

Komplett badrum eller extra toalett?

Det första du bör avgöra är utsträckningen av din badrumsrenovering/bygge. Letar du efter ett fullständigt badrum med alla bekvämligheter man förväntar sig, eller är de enbart ute efter en extra toalett i källaren?

Komplett badrum i källaren

Om du siktar på att skapa en fristad där du kan koppla av och njuta, kanske till och med en privat spa-avdelning, är ett komplett badrum vägen att gå.

Detta innebär mer planering och arbete, men resultatet är en plats där du kan glömma världen en stund och fördjupa dig i avkoppling.

Extra toalett i källaren

För familjer med barn eller hus med aktivt socialt liv kan en extra toalett vara en praktisk lösning. Den undviker trängsel i huvudbadrummet och sparar tid när barnen leker i källaren eller under sociala sammankomster.

Det är en mindre investering som fortfarande höjer hemmets funktionalitet och komfort.

Vad ska man tänka på när man bygger badrum i källaren?

Att bygga ett badrum i källaren skiljer sig åt från andra renoveringsprojekt i hemmet, främst på grund av dess unika läge under marknivå.

Här följer några av de viktigaste faktorerna att överväga innan du påbörjar ditt projekt:

1. Vatten och avlopp

Den största tekniska utmaningen är ofta relaterad till vattentillförsel och avlopp.

Eftersom källaren ligger under de övriga vatten- och avloppssystemen i huset kan det krävas extra pumpar eller upphöjda installationer för att säkerställa god avrinning och vattentillförsel.

2. Ventilation och fukt

Källaren är naturligt mer utsatt för fukt än andra delar av huset.

Därför är det kritiskt att säkerställa god ventilation och adekvat vattentätning för att undvika fuktskador och mögelbildning. Detta gäller särskilt för badrum där fuktighetsnivån är högre.

3. Radon

Kontrollera radonhalten i din källare, speciellt om du bor i ett område med hög förekomst av granit.

Radon är en hälsorisk och bör hanteras med omsorg, särskilt i utrymmen där människor spenderar mycket tid.

4. Tillstånd och regler

Det är också viktigt att komma ihåg att alla byggprojekt, inklusive installation av badrum i källaren, ofta kräver tillstånd från kommunen.

Det kan vara allt från en enkel anmälan om ändrad användning till en fullständig bygglovsansökan.

Informera dig väl om vilka regler som gäller i just din kommun för att säkerställa att ditt projekt följer alla lokala föreskrifter.

5. Planer på att sälja?

Ett välutrustat badrum i källaren kan öka värdet på din fastighet.

Men kom ihåg att alla installationer och renoveringar måste utföras korrekt och enligt gällande byggregler för att undvika problem i framtiden, både för din egen del och en eventuell framtida försäljning.

Entreprenader Involverade i Ett Badrumsprojekt i Källaren

Att bygga om eller installera ett badrum i källaren kräver ett team av yrkesmän med specialistkompetenser.

Projektet sträcker sig över flera fackområden, vilket innebär att följande yrkesgrupper ofta behöver vara inblandade:

 • Tätskiktsspecialist: För att säkerställa att badrummet är vattentätt och skyddat mot fukt.
 • Snickare: Behövs för att konstruera stommen och eventuella inredningsdetaljer.
 • VVS-montör: Installerar vattenledningar, avlopp och sanitetsutrustning.
 • Elektriker: Ansvarar för all elektrisk installation, inklusive belysning och värmesystem.
 • Målare: För ytskiktsbehandlingar som tål fukt och ger ett estetiskt tilltalande utseende.
 • Plattsättare/Murare: Ansvarar för kakel, klinker och eventuella murarbeten.
 • Ventilationsinstallatör: Viktig för att säkerställa god luftkvalitet och fukthantering.

Utöver dessa hantverkare kan det krävas att golvet bilas upp för att möjliggöra lämplig avloppsdragning och uppnå nödvändig takhöjd.

Totalentreprenad eller Delad Entreprenad?

I och med att så många olika yrkesgrupper behöver vara med i processen av att bygga ett badrum i källaren, är det klokt att tänka över om du vill gå med en totalentreprenad eller en delad entreprenad.

Totalentreprenad för badrum i källare

Väljer du att gå vidare med en totalentreprenör, kommer detta företag att ta hand om all koordination och projektledning av de olika hantverkarna.

Det innebär en betydande förenkling för dig som kund, eftersom du endast behöver kommunicera med en part. Totalentreprenören ansvarar för att allt arbete utförs korrekt och i tid, och tar på sig risken för eventuella förseningar eller problem som kan uppstå.

Denna lösning rekommenderas ofta för de som önskar en smidig process och vill minimera sitt eget engagemang i projektledningen.

Delad Entreprenad för badrum i källare

En delad entreprenad ger dig som fastighetsägare större kontroll över projektet. Du står för koordineringen av de olika hantverkarna och är direkt ansvarig för att anlita och kommunicera med varje specialist.

Detta alternativ kan vara fördelaktigt för dig som har tid, kunskap och intresse av att engagera dig djupt i byggprocessen. Det ger också möjlighet att eventuellt spara pengar genom att själv förhandla priser med varje entreprenör.

Denna metod kräver dock en hög grad av kunskap och engagemang, och risken ligger helt hos dig som beställare.

Vad Bör Du Välja?

Valet mellan totalentreprenad och delad entreprenad beror på din egen erfarenhet, kunskapsnivå och hur involverad du vill vara i byggprocessen.

Många väljer totalentreprenad för enklighetens och trygghetens skull, då det ger en mer förutsägbar kostnadsbild och tidsplan.

Om du är en erfaren byggprojektledare som föredrar att ha direktkontroll, kan en delad entreprenad vara det rätta valet för dig.

Kostnaden för att Bygga Badrum i Källaren

Att bygga ett nytt badrum i källaren är ett stort projekt som kan förvandla ditt hem och öka dess värde.

Precis som vid renovering av befintliga badrum, varierar kostnaderna för ett nytt badrumsprojekt i källaren beroende på en rad faktorer, inklusive storlek, designval, och kvalitet på material.

För att ge en bild av vad ett nytt badrum kan kosta, kan vi utgå från generella priser för badrumsrenoveringar.

I genomsnitt ligger priset för att renovera ett badrum mellan 18 000 – 45 000 kronor per kvadratmeter, men för de på en tajt budget kan man budgetrenovera badrummet ännu billigare.

Denna kostnad inkluderar både arbetskostnader och material.

För ett badrum på cirka 5 kvadratmeter, kan du således förvänta dig en total kostnad på 90 000 – 225 000 kronor.

Detta är som sagt den genomsnittliga kostnaden för att renovera badrum, men när det komma till källaren specifikt kan priset vara något högre i och med de extra tekniska svårigheterna som uppstår.

Prisexempel: Nytt Badrum i Källaren på 5 kvm

För att göra det lättare att förstå kostnaderna för ett sådant projekt, låt oss titta på ett konkret exempel.

Vi antar att vi ska bygga ett badrum på 5 kvadratmeter i källaren, utrustat med standardfunktioner som dusch, handfat och toalett.

Offert från Entreprenör:

ArbeteKostnad (SEK)
Rivning, montering och drift20 000
Plattsättning, inkl. fuktskyddande membran28 000
Betongarbete / snickeri40 000
VVS-arbete60 000
Elektriker35 000
Summa pris från entreprenör183 000

Material som Kunden Köpt In Själv:

MaterialKostnad (SEK)
Kakel8 000
Badrumsmöbler10 000
Duschhörna3 000
Armaturer7 000
Summa pris för material28 000

Total Kostnad för Projektet:

BeskrivningKostnad (SEK)
Pris från entreprenör183 000
Pris för material köpt av kund28 000
Total Kostnad211 000

Detta exempel ger en uppfattning om de olika kostnadsposterna du kan förvänta dig när du bygger ett badrum i källaren. Det är viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och att det faktiska priset kan variera beroende på en rad faktorer såsom val av material, arbetskostnader i din region, samt omfattning och komplexitet av projektet.

Vad Påverkar Priset Av Att Bygga Badrum i Källare

Att bygga ett badrum i källaren innebär flera viktiga beslut som kan ha en direkt inverkan på både kostnaden och projektets slutresultat.

Nedan följer några av de viktigaste faktorerna att tänka på:

Storlek på badrum

Storleken på ditt nya badrum spelar en stor roll i både budget och designmöjligheter.

Ett mindre badrum om cirka tre kvadratmeter kan vara tillräckligt för grundläggande behov och kostar naturligtvis mindre att bygga än ett större badrum som innehåller badkar, omfattande förvaring och lyxigare bekvämligheter.

Kom ihåg att även om större badrum innebär högre kostnader, ökar inte dessa kostnader alltid proportionellt med storleken.

Gräva Nytt eller Koppla på Befintligt Avlopp?

Ett av de första stegen i planeringen är att bestämma hur avloppssystemet ska hanteras.

Om källaren inte är förberedd för installation av badrum kan detta steg innebära omfattande och kostsamt arbete, inklusive borrning i betong och installation av pumpsystem för att leda bort avloppsvatten.

Alternativt, om möjligt, kan anslutning till befintliga avloppsstammar minska arbetsbelastningen och kostnaden betydligt.

Duschkabin eller Duschhörna?

Valet mellan duschkabin och duschhörna kan påverka både budget och badrummets långsiktiga hållbarhet.

Duschkabiner erbjuder ofta ett bättre skydd mot fuktskador men kan vara dyrare än duschhörnor.

En duschhörna vara däremot vara mer visuellt tilltalande och budgetvänlig, men kräver noggrann installation och underhåll för att minimera risken för vatteninträngning.

Belysning i Källare

Rätt belysning är avgörande i ett badrum, särskilt i en källare där naturligt ljus kan vara begränsat.

Investering i kvalitativ och välplanerad belysning, inklusive både takbelysning och punktbelysning vid speglar, kan förbättra både funktionalitet och atmosfär i badrummet.

Materialval

Valet av material för väggar och golv påverkar inte bara utseendet utan även underhållet och hållbarheten.

Våtrumsskivor kan vara ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ till kakel, medan kakel erbjuder ett klassiskt och hållbart ytskikt.

Materialvalen bör anpassas efter källarens specifika förutsättningar och personliga preferenser.

Isolering och Dränering

För en källare som inte är inredd sedan tidigare kan installation av isolering och dränering vara nödvändig för att skapa en torr och behaglig miljö.

Korrekt utförd isolering och dränering är avgörande för att förebygga mögel- och fuktskador och kräver ofta professionell insats.

Ventilation

Ventilationen är avgörande i ett källarbadrum, inte bara för komfort utan även för att förhindra fuktskador och mögelbildning.

I en källare, där luftcirkulationen naturligt kan vara begränsad, är det särskilt viktigt att säkerställa att ventilationssystemet är tillräckligt för att hantera den fuktiga luften från badrummet.

En välplanerad ventilation bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat och kan skydda din investering på lång sikt.

Behöver Du Bygglov för Badrum i Källaren?

När du planerar att bygga ett badrum i källaren är det viktigt att förstå när och varför du kan behöva ansöka om bygglov.

Reglerna kring bygglov varierar beroende på vad källaren används till idag och vilka ändringar du planerar att göra.

När Krävs Bygglov?

 • Förändring av användningsområde: Om din källare tidigare klassats som biutrymme, exempelvis förråd, och du planerar att omvandla den till en bostadsdel med badrum, är det troligt att du behöver ansöka om bygglov.
 • Ingrepp i bärande konstruktion: Alla ändringar som påverkar husets bärande konstruktioner kräver normalt sett bygglov för att säkerställa att ändringarna inte påverkar husets stabilitet.
 • Nytt eller flyttat avlopp: Att dra nya avlopp eller göra större förändringar i det befintliga avloppssystemet kan också kräva bygglov, då detta kan ha större påverkan på husets och områdets infrastruktur.

Ansökningsprocessen för bygglov till badrum i källare

Du kan ansöka om bygglov själv, men det innebär att du som husägare tar på dig ansvaret för att allt arbete utförs enligt gällande byggnormer och regelverk.

Det är viktigt att du kan tillhandahålla nödvändig dokumentation till kommunens byggnadsnämnd eller den kontrollansvarige som övervakar byggarbetet.

I de fall där bygglovsansökan krävs på grund av större ingrepp som berör husets bärande konstruktioner eller nya avloppsinstallationer, kan det vara klokt att anlita en professionell projektör, som en arkitekt eller en konstruktör.

Denna expertis kan inte bara underlätta ansökningsprocessen utan också säkerställa att alla tekniska aspekter av ditt badrumsprojekt uppfyller de aktuella byggnormerna och regelverken.

Kan man bygga ett badrum i källaren själv?

När det gäller att bygga ett badrum i källaren står du inför valet att antingen ta dig an projektet själv eller att anlita professionella hantverkare.

Det är viktigt att noggrant överväga detta beslut, då byggandet av ett badrum innebär en rad komplexa och tekniskt krävande uppgifter.

Att göra det själv kan vara lockande, speciellt om du tidigare har erfarenhet av renoveringsprojekt och känner dig bekväm med ditt hantverkskunnande.

Det finns utan tvekan en potential att spara pengar på arbetskostnader, och för många är själva processen av att skapa något med egna händer en belöning i sig.

Men, det finns också risker.

Om arbetet inte utförs korrekt kan det resultera i dyra skador och reparationer längre fram.

Felaktigt utfört arbete kan även påverka din försäkrings täckning negativt, om skadan bedöms som följd av icke-fackmannamässigt utfört arbete.

Om du bestämmer dig för att göra delar av jobbet själv, kom ihåg att säkerställa att allt arbete dokumenteras. Denna dokumentation kan vara ovärderlig vid en eventuell försäljning av bostaden.

När du bör överväga professionell hjälp

 • Fuktspärr och avloppsarbete: Dessa är kritiska delar i ett badrumsbygge som absolut bör överlåtas till yrkesmän. Felaktig installation kan leda till allvarliga fuktskador.
 • Elinstallationer: Enligt lag måste fasta elinstallationer utföras av auktoriserade elinstallatörer. Detta är inte bara en säkerhetsfråga utan också ett krav för att försäkringen ska gälla.
 • Konsultation: Innan du påbörjar ditt projekt, överväg att konsultera med en rörläggare och en elektriker. De kan erbjuda värdefulla insikter och kanske identifiera potentiella problem med dina planer.

Anlita Rätt Entreprenör För att bygga ditt badrum i källaren

Att hitta en pålitlig och kvalificerad entreprenör är avgörande för framgången med ditt badrumsprojekt i källaren.

Börja med att undersöka potentiella entreprenörers certifieringar och auktorisationer, vilka fungerar som indikatorer på deras kompetens och professionalism.

Specifika certifikat att se upp för inkluderar VVS-auktorisation och våtrumscertifikat, vilka är viktiga för både projektets kvalitet och din försäkrings giltighet.

Använd vår gratis offerttjänst för att komma i kontakt med kvalificerade lokala yrkesproffs som kan hjälp dig med ditt renoveringsprojekt.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Innehållsförteckning

Fler Bygguider

regelavstånd i badrum för väggar
Badrum

Regelavstånd i Badrum: Standarder Att Följa

Regelavståndet i ett badrum är avståndet mellan de vertikala stödstrukturerna (reglarna) i en vägg, och är vanligtvis mellan 300 – 450 mm beroende på vilken typ av väggkonstruktion det handlar om.

Provtrycka Golvvärme Guide
Golvvärme

Provtrycka Golvvärme: Så Gör Du

Provtryckning av golvvärme är en viktig process för att säkerställa att ditt vattenburna golvvärmesystem är tätt och fritt från läckor. Det är en kritisk steg i installationen som kan rädda dig från kostsamma och tidskrävande reparationer i framtiden.