byggi icon

🏠 >

, >

Vad Kostar Det Att Bygga Ut Entré? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

24 000 kr/kvm

Att bygga en entré kostar i genomsnitt 24 000 kronor per kvadratmeter, med ett prisintervall mellan 17 500 – 35 000 kronor per kvadratmeter.

När du står inför ett projekt som att bygga en ny entré, är det viktigt att ha en tydlig bild av de potentiella kostnaderna.

Denna korta guide ger dig en snabb överblick över vad du kan förvänta dig.

Vad kostar det att bygga en entré?

Kostnaden för att bygga en entré varierar betydligt beroende på en rad faktorer, inklusive materialval, arbetskostnader och projektspecifikationer.

Generellt sett ligger genomsnittskostnaden för att bygga en entré runt 24,000 kronor per kvadratmeter.

Det är viktigt att notera att kostnaderna kan variera stort.

Vissa hushåll har lyckats hålla kostnaderna nere till så lite som 17,500 kronor per kvadratmeter, medan andra, på grund av lyxigare materialval eller komplexa designkrav, kan se priser som stiger till över 35,000 kronor per kvadratmeter.

Byggi kan hjälpa dig att navigera i dessa val genom att matcha dig med relevanta entreprenader och säkerställa att ditt projekt blir lyckat, inom budget och enligt dina förväntningar.

Faktorer som påverkar kostnaden för att bygga en entré

Storlekens inverkan på priset

Storleken på den planerade entrén är en av de mest avgörande faktorerna för kostnaden.

Generellt sett medför större entréer lägre kostnader per kvadratmeter tack vare skalfördelar.

Dessa fördelar uppstår eftersom vissa kostnader är fasta oavsett projektets storlek, vilket inkluderar grundläggande material och arbetskraft för markarbete, murning, snickeri, och elinstallation.

Prisexempel baserat på storlek:

Storlek (m²)Kostnad per m²
135,000 kr
230,000 kr
327,500 kr
425,500 kr
524,000 kr
1020,000 kr

Denna tabell visar hur priset per kvadratmeter minskar ju större entré du bygger, vilket reflekterar de skalfördelar som kan uppnås i större projekt.

Bygga-ut-entre

Övriga kostnadsdrivande faktorer vid entrébygge

 1. Tomtens egenskaper: Om markförhållandena är komplicerade kan det avsevärt öka kostnaderna. I värsta fall kan en olämplig terräng göra det omöjligt att genomföra byggnationen.
 2. Materialstandard: Externa material som fasadbeklädnad, tak och beslag brukar matcha huvudbyggnaden, vilket begränsar möjligheten till kostnadsbesparingar. Interna materialval som golv och inredningsdetaljer erbjuder däremot större flexibilitet, där du kan välja mellan ekonomiska eller mer lyxiga alternativ.
 3. Val av entreprenör: Det är vanligt att projektet organiseras som en totalentreprenad. Prissättningen kan variera betydligt mellan olika entreprenörer, och det är viktigt att jämföra flera anbud för att hitta det mest fördelaktiga priset. Se till att entreprenören har tillräcklig kapacitet och kan starta projektet när du önskar.
 4. Behov av arkitekt och projektering: Större och mer komplexa entrébyggnationer kan kräva inblandning av arkitekter och mer omfattande projektering, vilket också bidrar till den totala kostnaden.

Behöver du bygglov för att bygga en entré?

När du planerar att bygga en ny entré är det viktigt att först kontrollera om åtgärden är bygglovspliktig.

En entré räknas oftast som en tillbyggnad och i de flesta fall krävs bygglov, eftersom den ses som en del av bostaden och därmed klassas som boyta.

Denna typ av projekt kräver oftast att du tar hjälp av en projektör, som en arkitekt, för att utforma och ansöka om bygglov. Projektören kan även hjälpa till att skapa ett bra underlag som entreprenörerna kan använda för sina anbud.

Det första steget är att granska kommunens detaljplan för din fastighet. Detaljplanen innehåller specifik information som rör både estetiska och byggtekniska aspekter för din tomt och dess omgivning.

Vad detaljplanen säger kan variera från kommun till kommun och även mellan olika områden inom samma kommun.

Viktigt att tänka på vid entrébygge

 • Granngemenskap: Innan bygglov beviljas genomför kommunen ett grannehörande. Detta innebär att dina grannar informeras om byggplanerna och ges möjlighet att komma med synpunkter. Även om grannehöranden endast krävs vid externa bygglovspliktiga åtgärder, är det alltid en god idé att informera dina grannar i förväg för att upprätthålla god grannsämja.
 • Bygglovsansökan: Din ansökan bör inkludera en projektbeskrivning samt relevant dokumentation som stödjer ditt byggprojekt. Kommunen hanterar allt från dokumentation till tidsfrister för grannars invändningar. Ett väl förberett projekt med korrekt dokumentation har goda chanser att få bygglovet godkänt.
 • Arkitektens roll: Att anlita en arkitekt kan vara fördelaktigt, särskilt för mer komplexa projekt. Arkitekten kan inte bara hjälpa till med design och projektering utan också stå som ansvarig för bygglovsansökan. För mindre projekt, som att bygga en entré, kan det vara en utmaning att hitta en arkitekt intresserad av mindre skalen. I sådana fall kan online-arkitektbyråer vara ett kostnadseffektivt alternativ.
Bygga-ut-entre-kostnad-pris

Organisering av entrébyggnadsprojekt

Att bygga en entré innebär involvering av flera olika hantverksspecialiteter. Valet av organisering beror på projektets storlek, din egen erfarenhet och hur aktiv roll du önskar ta i projektet.

Här är de hantverkare som vanligtvis behövs för att framgångsrikt bygga en entré:

 • Arkitekt / Byggingenjör / Konstruktör: Dessa yrkespersoner är nödvändiga för att säkerställa att design och konstruktion är tekniskt korrekt och uppfyller alla byggregler.
 • Markentreprenör: Ansvarar för markarbetet och förberedelser inför grundläggning.
 • Murare / Betongarbetare: Skapar grundsulan och fundamentet som entrén ska stå på.
 • Snickare: Utför det mesta av träarbetet, inklusive stommen och eventuell ytterbeklädnad.
 • Plåtslagare: Nödvändig för arbeten med tak och vattenavrinning.
 • Målare: Tar hand om ytskikt och finish både invändigt och utvändigt.
 • Elektriker: Installerar all nödvändig el och belysning.
 • Plattsättare: Hanterar plattläggning på golvytor, om så önskas.
 • VVS-montör: Inblandad om projektet inkluderar vatten eller värmeinstallationer.

För många är det mest praktiskt att organisera projektet som en totalentreprenad där en huvudentreprenör, ofta en snickarfirma, tar på sig ansvaret att koordinera alla övriga hantverkare. Det förenklar kommunikationen och hanteringen av projektet.

Vikten av att välja rätt leverantörer

Att välja rätt hantverkare eller entreprenör är avgörande för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten i din entrébyggnad.

Det är viktigt att anlita professionella och erfarna aktörer som kan leverera arbetet enligt höga standarder.

 • Kvalitetssäkring av entreprenörer: Det är en god idé att använda plattformar som Byggstart där entreprenörer är förhandsgranskade och kvalitetssäkrade. Genom att registrera ditt projekt på sådana plattformar matchas du med entreprenörer som har relevant erfarenhet av liknande byggnationer.
 • Se upp för oseriösa aktörer: Var försiktig med anbud som verkar för bra för att vara sant. Det är ofta tecken på att kvaliteten kan vara undermålig. En ordentlig bakgrundskontroll, inklusive att kontrollera omdömen och certifikationer, är viktig för att undvika oseriösa företag.
 • Juridisk säkerhet: Upprätta detaljerade och juridiskt bindande avtal där alla aspekter av projektet specificeras. Använd gärna kontraktsmallar från Konsumentverket för att säkerställa att alla viktiga punkter är med. Detta inkluderar allt från tidplaner till ansvarsfördelning och hantering av eventuella extra kostnader.

Att organisera och genomföra en entrebyggnation kräver noggrann planering och uppföljning.

Vanliga frågor om entrébyggnation

Hur lång tid tar det att bygga en entré?

Byggtiden för en entré kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet samt väderförhållanden. För en standardentré kan byggprocessen ta mellan några veckor till några månader. Att ha en detaljerad tidsplan tillsammans med din entreprenör är viktigt för att effektivt följa framstegen.

Vilka tillstånd behöver jag för att bygga en entré?

Förutom bygglov kan du behöva andra tillstånd beroende på din kommuns specifika krav och projektets natur. Det kan inkludera markarbets- och vattenavloppstillstånd. Kontakta din kommun för att få en fullständig lista över nödvändiga tillstånd.

Hur mycket kan jag göra själv när jag bygger en entré?

Du kan välja att utföra vissa delar av byggnationen själv, såsom ytskiktsarbeten eller installation av enklare inredningselement. Det är viktigt att du har rätt kompetens och förstår projektets krav. Kommunicera tydligt med din entreprenör om vilka delar du planerar att hantera själv för att undvika missförstånd.

Hur påverkar entrébyggnation värdet på mitt hus?

Att lägga till en välbyggd och estetiskt tilltalande entré kan öka värdet på ditt hus genom att förbättra dess första intryck och funktionalitet. Det exakta värdetillägget kan variera, men en entré anses ofta vara en värdefull uppdatering i fastighetens övergripande attraktivitet.

Vilka material rekommenderas för byggnation av en entré?

Val av material beror på dina estetiska preferenser och klimatet i din region. Vanliga material inkluderar trä, tegel, betong och metall för strukturella komponenter, samt olika typer av ytskiktsmaterial som klinker, natursten, eller träpanel för inredning. Det är också viktigt att välja material som harmoniserar med ditt befintliga hem för en enhetlig look.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.