byggi icon

🏠 >

>

Vad Kostar En Avloppsspolning? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

1 500 - 3 000

Kostnaden för avloppsspolning varierar, men generellt kan priset ligga mellan 1 500 och 3 000 kr per tillfälle.

Avloppsspolning är en effektiv metod för att rengöra och underhålla avloppsrör och förebygga framtida problem såsom stopp i avloppet.

Genom att förstå både kostnader och fördelar med avloppsspolning kan fastighetsägare göra välgrundade beslut om när och hur de ska utföra detta viktiga underhållsarbete.

Kostnad för Avloppsspolning

Priset för en standard avloppsspolning varierar mellan 1,500 och 2,500 SEK, och detta pris inkluderar vanligtvis ROT-avdrag.

En grundläggande spolningstjänst kan omfatta:

 • Lösning av stopp i avloppet: Det är vanligt att stopp uppstår i toaletter eller andra avloppspunkter såsom golvbrunnar eller handfat.
 • Kontroll av vattenlås: För att säkerställa att vattenlåset fungerar korrekt och inte bidrar till framtida blockeringar.
 • Framkörningsavgift och drivmedel: Kostnader för att transportera spolbilen till och från platsen.
 • Upp till en timmes arbete av en saneringstekniker: Effektivt arbete för att hantera de vanligaste problemen.

Denna typ av service är baserad på uppskattningar från företag som Reliningexperter, och är avsedd för att snabbt åtgärda akuta problem som stopp.

Kostnad För Underhållsspolning

För att bibehålla rörsystemet i gott skick och minimera risken för akuta problem rekommenderas regelbunden underhållsspolning.

Priset för denna service börjar vanligtvis från 2,500 till 3,000 SEK och inkluderar också ROT-avdrag.

Underhållsspolning inkluderar vanligtvis:

 • Spolning av badrum, kök, och tvättstuga: Dessa områden är vanligtvis mest utsatta för ackumulering av fett, hår och andra material som kan orsaka stopp.
 • Spolning av utgående ledningar: Viktigt för att förebygga större blockeringar längre ner i systemet.
 • Kontroll av vattenlås och framkörningsavgifter: Som nämnts tidigare, säkerställer dessa tjänster ett heltäckande underhåll av avloppssystemet.

Akuta Jourkostnader Vid Stopp i Avlopp

Vid akuta stopp där snabb intervention krävs, kan kostnaderna bli betydligt högre.

Dessa situationer kräver ofta jourarbete under icke-arbetstider, vilket innebär tilläggskostnader. Priserna för akut avloppsspolning kan ligga mellan 2,000 och 5,000 SEK beroende på tidpunkt och omfattning av problemet, vilket oftast motsvarar 30-50% mer än under vanliga arbetstider.

Dessa tjänster är avgörande för att snabbt åtgärda allvarliga problem som riskerar att orsaka omfattande skador och obehag.

spola-avlopp-kostnad

När Behöver Du Spola Ditt Avlopp?

Att regelbundet underhålla avloppen i ditt hem eller din fastighet är avgörande för att undvika kostsamma problem i framtiden.

Det finns tydliga tecken som kan hjälpa dig att identifiera när det är dags att genomföra en avloppsspolning:

 • Avloppstopp: Vanliga tecken inkluderar stopp i golvbrunnar, toaletter, badkar och handfat.
 • Begränsat vattenflöde: Om vatten dränerar långsammare än vanligt kan det vara en indikation på att en blockering håller på att bildas.
 • Vatten som bubblar upp eller kluckar: Detta kan inträffa när luft pressas tillbaka genom rörsystemet på grund av en blockering.
 • Dålig lukt: Förekomsten av obehaglig lukt från avloppen är ett tydligt tecken på att avfall har fastnat och börjar brytas ned.
 • Vattenskador: Tecken på läckage eller översvämning i områden nära avlopp och rör.
 • Tidsaspekt: Om avloppen inte har spolats på 5 till 10 år, är det hög tid att genomföra en spolning för att förhindra allvarligare problem.

Genom att vara uppmärksam på dessa tecken kan du förebygga större skador och undvika de höga kostnader som kan uppstå från översvämningar och fuktskador.

Varför Avloppsspolning Är Nödvändigt

Avloppsspolning är inte bara en åtgärd för att lösa akuta stopp; det är även en preventiv metod för att upprätthålla ett hälsosamt avloppssystem.

Här är några skäl varför regelbunden avloppsspolning kan vara nödvändig:

 • Förebygger blockeringar och stopp: Regelbunden spolning hjälper till att ta bort fett, olja, och andra avlagringar som ackumuleras över tid och kan orsaka allvarliga blockeringar.
 • Minimerar risken för översvämningar: Genom att hålla avloppsrören rena minskar man risken för översvämningar som kan leda till kostsamma skador på fastigheten.
 • Förlänger rörsystemets livslängd: Att hålla avloppsrören fria från skadliga ackumulationer kan förlänga deras livslängd och minska behovet av dyra reparationer eller utbyten.
 • Förbättrar hygien och minskar dålig lukt: Rengjorda rör minskar risken för dålig lukt som kan uppstå från avloppssystemet, vilket bidrar till en bättre och hälsosammare boendemiljö.

Genom att regelbundet investera i avloppsspolning säkerställer du att ditt avloppssystem fungerar effektivt och minskar risken för framtida problem.

Vanliga Frågor om Avloppsspolning

Hur lång tid tar det att spola avlopp?

Tiden det tar att spola ett avlopp kan variera beroende på flera faktorer som blockeringens art och omfattning, vilken typ av rör det gäller samt hur långt röret sträcker sig. Normalt tar en avloppsspolning cirka 30 minuter till en timme, men vid mer allvarliga blockeringar eller för längre rör kan det ta längre tid. Det rekommenderas att man kontaktar en erfaren rörmokare för att få en mer exakt tidsuppskattning baserat på ens specifika situation.

Vilka avlopp kan man spola?

Man kan spola de flesta avlopp och rör, men det finns vissa undantag. Generellt sett kan man spola avlopp från diskbänkar, handfat, toaletter, badkar och duschar. Man bör undvika att spola ner vissa material i avloppet, såsom fett, hår, papper, bomullstussar och sanitetsprodukter, eftersom de kan orsaka blockeringar. Man bör också vara försiktig när man spolar avlopp som är anslutna till septiktankar, eftersom de kräver en annan typ av behandling än avlopp som är anslutna till kommunalt avloppsnät. Det är alltid bäst att följa tillverkarens rekommendationer och att kontakta en professionell rörmokare om man är osäker på vilka avlopp som kan spolas.

Hur ofta bör man spola avloppet?

Det är rekommenderat att spola avloppet regelbundet för att undvika ackumuleringar och blockeringar som kan leda till allvarligare problem. Hur ofta detta behöver göras beror på användningen av avloppet och vad som vanligtvis spolas ned. För hushåll är en årlig spolning oftast tillräcklig, men för fastigheter med hög belastning på avloppssystemet, såsom restauranger eller industrianläggningar, kan det krävas mer frekventa spolningar.

Vad kostar det att spola avlopp?

Kostnaden för avloppsspolning varierar beroende på område, typ av tjänst och om det är en akut situation. Generellt sett kan priset för en grundläggande avloppsspolning ligga mellan 1,500 och 3,000 SEK per tillfälle. Om det är en akutsituation där snabb intervention krävs, speciellt under obekväma tider som nätter eller helger, kan priset vara högre. Det är möjligt att genomföra en avloppsspolning på egen hand, men inte något vi nödvändigt skulle rekommendera.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.