byggi icon

🏠 >

>

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

60 000 - 150 000 kronor

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.

När det gäller att underhålla och förnya våra hem, är relining en teknik som erbjuder en mindre krävande metod för att ta hand om gamla eller skadade rör.

I denna artikel kommer vi att utforska vad relining innebär, när det kan vara nödvändigt, och framför allt, vad det kan kosta.

Vad är relining?

Relining är en modern metod för att reparera rörledningar inifrån.

Istället för att gräva upp gamla rör för att ersätta dem, införs en ny rörlining inuti det befintliga röret istället.

hur-relining-fungerar

Denna teknik är inte bara kostnadseffektiv utan också tidsbesparande och minimerar störningar i hemmet.

När är relining nödvändigt?

Denna teknik används ofta i äldre fastigheter där rörledningarna börjat läcka eller är skadade av korrosion.

Relining kan också vara ett alternativ för fastigheter som upplever återkommande problem med avloppsstopp orsakade av inkräktande rötter.

Om dina rör är gamla och du upplever problem med vattenflödet, kan relining vara en effektiv lösning utan behovet av stora och kostsamma grävarbeten.

Vad Kostar Relining?

Priset för relining kostar vanligtvis någonstans mellan 60 000 – 150 000 kronor för de flesta hushållen, men denna kostnad kan variera kraftigt beroende på vilken reliningsmetod och andra faktorer såsom storlek på huset.

Även om det inte är lika dyrt som att genomföra ett fullständigt stambyte, innebär det fortfarande en relativit stor bekostnad.

Att få en mer specifik prisuppfattning innan du sätter igång kan därmed vara väldigt fördelaktigt, för att bättre kunna budgetera ditt projekt.

Prisskillnader i Relining Baserat på Metod

När det kommer till relining finns det flera metoder att välja mellan, var och en med sin egen kostnadsstruktur.

Nedan presenteras en jämförelse av kostnader för de vanligaste metoderna: strump-metoden, sprut-metoden och filmning av rör.

Relning av Avlopp – pris per meter

Relining-tjänstPris efter ROT-avdrag
Relining strump-metoden1000-1100 SEK/m²*
Relining sprut-metoden800-900 SEK/m²*
Filmning av rör500-1000 SEK

Observera att dessa priser är uppskattningar baserade på data från Byggi och exkluderar kostnader för extradelar som nya brunnar. Filmning av rör ingår vanligtvis i offertförfrågan.

Förklaring av Reliningsmetoder

  • Strump-metoden: Den mest populära metoden, där en strumpa av glasfiberförstärkt material appliceras inuti röret. Den är effektiv men generellt dyrare på grund av materialkostnaden.
  • Sprut-metoden: Denna metod innebär att ett lager av epoxi sprutas inuti röret för att skapa en ny yta. Detta är oftast en billigare lösning jämfört med strump-metoden.
  • Filmning av rör: Används för att diagnostisera tillståndet inuti rören och besluta om vidare åtgärder. Kostnaden kan variera mycket, beroende på omfattningen av filmningen.

Priset för varje metod kan variera beroende på projektets omfattning, lokal marknad och eventuella ytterligare arbetskostnader.

Det är viktigt att du som fastighetsägare överväger vilken metod som bäst motsvarar dina behov och budget för att säkerställa en kostnadseffektiv och hållbar lösning för dina rörproblem.

relining-kan-fungera

Hur påverkar storleken på huset priset för relining?

Priset för relining är starkt beroende av fastighetens storlek, mätt i kvadratmeter. Större ytor kräver mer material och arbetskraft, vilket naturligtvis påverkar den totala kostnaden.

Prisexempel av Relining Baserat på Husets Storlek

Nedan visas en tabell som illustrerar hur priset för relining kan variera beroende på husets storlek. Antaganden baseras på användning av strump-metoden som ofta är standard.

Husets Storlek (kvadratmeter)Uppskattat Pris för Relining
50 kvadratmeter50,000 – 60,000 SEK
100 kvadratmeter100,000 – 120,000 SEK
150 kvadratmeter150,000 – 180,000 SEK
200 kvadratmeter200,000 – 240,000 SEK
250 kvadratmeter250,000 – 300,000 SEK

Denna prissättning reflekterar en linjär ökning där större områden naturligt leder till högre kostnader.

Det är dock viktigt att komma ihåg att faktiska priser kan variera beroende på lokala förhållanden, såsom arbetskostnader, tillgänglighet av material och specifika förutsättningar i fastigheten som kan kräva ytterligare arbete eller specialanpassningar.

Vad ingår i priset för relining?

När du överväger relining som en lösning för dina rörproblem är det viktigt att förstå vad som vanligtvis ingår i priset.

Detta hjälper dig att planera din budget och säkerställa att du får valuta för pengarna.

Detaljerad Översikt av Inkluderade Tjänster

  • Inspektion: Det första steget är en noggrann inspektion av de befintliga rören för att bedöma deras skick och bestämma lämplig reliningsmetod. Detta inkluderar mätning av rörsystemet och ofta en kamerainspektion. De flesta företag erbjuder denna inspektion kostnadsfritt vid offertförfrågan.
  • Förberedelser: Innan relining kan påbörjas måste rören rengöras noggrant. Detta kan innebära spolning och ibland även fräsning av rören för att ta bort hinder och avlagringar som kan påverka reliningprocessen.
  • Utrustning: All nödvändig utrustning som krävs för att utföra relining i din specifika fastighet ingår i priset. Detta säkerställer att arbetet kan utföras effektivt och med hög kvalitet.
  • Materialkostnad: Priset omfattar alla material som behövs för att genomföra reliningen. Detta inkluderar men är inte begränsat till rörliningen som införs i de befintliga rören.
  • Arbetskostnad: Kostnaden för arbetskraften för hela projektet är inkluderad. Detta omfattar timmar för tekniker, experter och installatörer som arbetar med ditt projekt.
  • Installation: Processen att korrekt och säkert installera reliningen är en central del av servicen.
  • Garanti och dokumentation: Slutligen inkluderar priset en garanti för det utförda arbetet. Du får också videodokumentation av det slutförda arbetet, vilket är värdefullt för framtida underhåll och eventuella försäkringsärenden.

Kostnadsskillnad mellan Relining och Stambyte

Relining och stambyte är två metoder för att underhålla avlopps- och vattenledningar, men de skiljer sig avsevärt i både process och kostnad.

Ekonomisk Jämförelse

Ett stambyte innebär ett fullständigt utbyte av gamla rör mot nya, vilket kan vara en tidskrävande och kostsam process.

Kostnaden för ett stambyte i en villa på 150 kvm kan ligga mellan 200,000 och 500,000 SEK.

Detta beror på faktorer som storleken på fastigheten, antalet rör som ska ersättas, och materialval.

Relining är en mer kostnadseffektiv metod där en ny beläggning appliceras inuti de befintliga rören.

För samma storlek på villa kan relining kosta mellan 150,000 och 180,000 SEK, vilket är betydligt billigare än ett stambyte.

Effektivitet och Boendekomfort

Relining erbjuder en snabb och mindre störande lösning jämfört med traditionellt stambyte.

Med relining är arbetet oftast slutfört inom en vecka, och de boende kan stanna kvar i fastigheten under processen. Denna metod kräver minimala ingrepp i byggnadens struktur, då endast små delar av golvet behöver öppnas för att komma åt rören.

Det innebär att kostsamma återställningar av exempelvis kök och badrum undviks, vilket kan innebära en stor ekonomisk besparing, men det kan finnas andra nackdelar med relining att tänka på.

Valet mellan relining och stambyte beror på flera faktorer som skick och ålder på rören.

Relining är ofta ett billigare alternativ som också sparar tid och minimerar störningar i hemmet. Trots detta är det inte alltid det bästa valet för alla situationer.

Om rören är extremt gamla eller skadade kan ett stambyte vara nödvändigt.

En noggrann bedömning och rådgivning från en kvalificerad entreprenör är avgörande för att välja den mest lämpliga och kostnadseffektiva metoden för din fastighet.

Vanliga Frågor om Relining

När behöver vi genomföra relining?

Relining utförs när rören blir gamla och slitna, eller när problem med avlopp och vattenflöde uppstår. I Sverige är det vanligt att relining av avloppsrör sker efter cirka 30-40 år, beroende på rörens material och skick.

Kan jag bo kvar i huset under relining?

Det är möjligt att bo kvar i huset under tiden relining pågår. Arbetet med relining tar vanligtvis mellan 1-3 dagar att slutföra, beroende på projektets storlek och antal rör som behöver behandlas.

Vem utför relining?

Relining utförs av professionella och erfarna entreprenörer. I Sverige finns det både stora nationella företag och mindre lokala aktörer som erbjuder reliningtjänster. Det är avgörande att välja en pålitlig leverantör för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i arbetet.

Kan man utföra relining själv?

Relining bör inte utföras som ett DIY-projekt. Det kräver specialiserad utrustning och teknisk expertis. Felaktig hantering kan leda till allvarliga risker och ytterligare skador på rörsystemet.

Hur länge håller en relining?

En väl utförd relining kan ha en livslängd på 30-50 år. Livslängden påverkas av flera faktorer som rörtyp, hur väl rören underhålls och miljön de används i. Regelbunden inspektion och underhåll är nödvändigt för att maximera livslängden på reliningen.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.