byggi icon

🏠 >

>

Vad Kostar Rörinspektion & Avloppsfilmning? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

2 000 - 3 000 kronor

En rörinspektion och avloppsfilmning kostar vanligtvis mellan 2 000 och 3 000 kronor.

Att undersöka ditt avloppssystem med hjälp av avloppsfilmning är en viktig del av underhållet för ditt hem eller din fastighet.

Denna tjänst ger dig en inblick i avloppets tillstånd som annars är svårtillgängligt för visuell inspektion.

Genom att identifiera och åtgärda problem i tid kan du undvika kostsamma reparationer i framtiden.

Vad är en Avloppsfilmning?

Under en avloppsfilmning filmar och inspekterar en tekniker dina avloppsrör för att identifiera eventuella skador eller blockeringar.

Därefter går ni tillsammans igenom filmen för att diskutera rörens skick och möjliga lösningar på upptäckta problem.

Detta kan inkludera allt från enkla avloppsstopp till mer komplexa frågor som kräver omfattande åtgärder.

Kostnaden för Rörinspektion och Avloppsfilmning

Kostnaden för en rörinspektion och avloppsfilmning ligger generellt mellan 2,000 och 3,000 kronor.

Det finns dock flera faktorer som kan påverka priset på dessa tjänster:

 • Omfattning av inspektionen: Storleken på ditt hus och komplexiteten i rörsystemet kan påverka tidsåtgången och därmed kostnaden.
 • Tillgänglighet: Om rören är svårtillgängliga kan det krävas extra arbete eller särskild utrustning, vilket kan höja priset.
 • Geografiskt läge: Beroende på var du bor kan priset variera, med högre kostnader i större städer på grund av högre driftskostnader.

Specialerbjudanden och paketpriser

Många rörfirmor erbjuder rörinspektion som en del av ett större servicepaket.

Till exempel kan en gratis rörinspektion ingå som en del av ett omfattande reliningprojekt eller vid en regelbunden avloppsspolning.

Dessa erbjudanden kan vara kostnadseffektiva, särskilt om du redan planerar att ta dit en spolbil för andra underhållsarbeten på ditt avloppssystem.

Att förstå dessa kostnadsfaktorer och ta del av eventuella erbjudanden kan hjälpa dig att budgetera mer effektivt för underhållet av ditt avloppssystem.

hur-gar-avloppsfilmning-till

Varför bör man genomföra en rörinspektion?

 1. Upptäcka dolda problem: Till skillnad från andra delar av byggnaden är avloppsrören inte synliga, vilket gör det svårt att bedöma deras skick utan tekniska hjälpmedel.
 2. Förebygga översvämningar och skador: Genom tidig upptäckt av sprickor, inväxande rötter, eller hål kan du förhindra allvarliga skador som är kostsamma att reparera.
 3. Kostnadseffektivitet: En rörinspektion kan spara pengar långsiktigt genom att undvika akuta reparationer. Att upptäcka och åtgärda mindre problem i tid är mycket billigare än att hantera större skador.
 4. Planering av underhåll: Med informationen från en rörinspektion kan du planera för framtida underhållsåtgärder som relining eller stambyte på ett mer informerat sätt.

När rekommenderas en rörinspektion?

 • Om du upplever återkommande avloppsproblem som dålig avrinning, dålig lukt, eller kluckande ljud.
 • Om ditt hus är byggt före år 1975 och du inte känner till rörsystemets status.
 • För att förebygga stopp och säkerställa att avloppssystemet fungerar optimalt.

Genom att investera i en rörinspektion och avloppsfilmning får du värdefull insikt om ditt avloppssystems skick, vilket är avgörande för att upprätthålla en säker och funktionell fastighet.

Vad Innefattas av en Rörinspektion?

En rörinspektion är en omfattande undersökning av ditt avloppssystem, genomförd för att identifiera eventuella problem och bedöma rörens skick.

Här är vad processen typiskt inkluderar:

1. Förberedelse och Genomförande

Innan inspektionen startar är det en god idé att du som husägare förbereder genom att rensa bort föremål runt handfat och golvbrunnar.

Detta underlättar teknikerns tillgång till nödvändiga ingångspunkter.

En rörinspektion tar vanligtvis mellan 1 och 2 timmar, beroende på husets storlek och rörsystemets komplexitet.

2. Filmning och Visuell Inspektion

Inspektionen inleds med att en flexibel kamera förs in i avloppssystemet genom en handfatsledning, plastbrunn, eller annan lämplig ingång.

Denna kameraöverföring ger en direkt visuell representation av rörens skick, vilket du som husägare kan följa i realtid på en bildskärm.

3. Dokumentation och Åtgärdsplan

Efter inspektionen sammanställs resultaten i en detaljerad inspektionsrapport. Denna rapport inkluderar:

 • Övergripande skick: Information om rörsystemets invändiga skick.
 • Skador och brister: Identifiering av eventuella vattenskador, ansamlingar, främmande föremål, och strukturella defekter såsom sprickor eller rörförskjutningar.
 • Materialinformation: Detaljer om vilka material dina rör är gjorda av, till exempel betong, gjutjärn, eller plast.
 • Förslag på åtgärder: Rekommendationer för eventuella nödvändiga åtgärder, såsom möjligheten till relining istället för ett fullständigt stambyte.

4. Uppföljning och Offert

Baserat på inspektionsrapporten kan du som husägare få en skräddarsydd åtgärdsplan. Om det finns behov av avloppsrenovering, tillhandahåller företaget en kostnadsfri prisoffert.

Godkänns offerten, inleds arbetet snabbt med professionellt utförande.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.