byggi icon

🏠 >

>

Vad Kostar Det Att Sätta Kakel På Våtrumsmatta? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

44 000 kr

Priset för att sätta kakel över våtrumsmatta ligger mellan 30 000 och 70 000 kr, med ett genomsnittligt pris på drygt 44 000 kr. Priset kan variera kraftig beroende på storlek och andra faktorer.

Renovering av badrum kan vara en både tidskrävande och kostsam affär.

Men vad om det fanns en genväg som kunde spara både tid och pengar utan att kompromissa med kvaliteten? Att kakla över befintlig våtrumsmatta kan vara just en sådan metod.

Denna artikel ger dig insikter om när och hur det är möjligt att kakla direkt på en våtrumsmatta och vilka faktorer du bör överväga för att säkerställa en hållbar och estetiskt tilltalande lösning.

Kan man kakla över en våtrumsmatta?

Det första steget innan man ens överväger att kakla över en våtrumsmatta är att säkerställa att plastmattan uppfyller kraven för att fungera som ett godkänt tätskikt.

Om mattan inte är avsedd att användas på detta sätt, är det enkelt svar nej. Här är några nyckelpunkter att tänka på:

 • Godkänt tätskikt – Våtrumsmattan måste uppfylla de standarder som ställs av branschen för att fungera som ett tätskikt. Detta innebär att mattan måste vara testad och godkänd enligt de senaste riktlinjerna och standarderna för våtrum.
 • Stabilt underlag – Ett kaklat golv ställer höga krav på underlagets stabilitet. Det är väsentligt att golvet inte rör sig och är fri från svikt för att plattorna ska fästa ordentligt. Trägolv kan behöva förstärkas medan betonggolv ofta är stabila nog för ändamålet.
 • Skick på befintlig matta – För att kunna kakla över våtrumsmattan måste den vara i gott skick, utan skador eller slitage. En matta som har tjänat ut sin tid är inte lämplig att bygga vidare på.
 • Rätt lim och fästmassa – Val av lim och fästmassa är avgörande. Produkten måste vara anpassad för användning på våtrumsmatta och för att fästa keramiska plattor.

kostnad för att renovera badrum i kakel

Att kakla över en våtrumsmatta kan vara en kostnadseffektiv lösning i vissa fall, men det kräver noggrann planering och förståelse för de underliggande kraven.

Genom att följa branschens regler och rekommendationer, kan du skapa ett vackert och hållbart badrum med mindre arbete och lägre kostnad.

Se dock till att alltid konsultera med en fackman innan du påbörjar ditt projekt för att säkerställa att alla regler och förutsättningar är uppfyllda.

Vad Kostar Det Att Kakla över Våtrumsmatta

När man överväger att kakla över en befintlig våtrumsmatta är det viktigt att förstå kostnaderna som är involverade i projektet.

Här följer en genomgång av de olika kostnadsposterna som du kan förvänta dig, baserat på ett badrum på 10 kvadratmeter där den befintliga våtrumsmattan används som tätskikt.

Arbetskostnad

Arbetskostnaden för en plattsättare är oftast den största enskilda utgiften när det gäller att kakla om ett badrum. I vårt exempel ligger denna kostnad på cirka 23 000 kronor.

Till detta tillkommer kostnader för elektriker och rörmokare, som behöver utföra nödvändiga installationer och justeringar före och efter kakelarbetet.

För elektrikern har vi räknat med en kostnad på 10 000 kronor och för rörmokaren 11 000 kronor.

Arbetskostnad pris
Plattsättare: 43 000 kr
Elektriker: 10 000 kr
Rörmokare: 11 000 kr
Total kostnad: 44 000 kr

Det resulterar i en total arbetskostnad på 44 000 kronor.

Därtill kan du utnyttja ROT-avdrag för att dra av30% av den total arbetskostnaden, vilket i detta fall skulle motsvara 13 200 kr.

Materialkostnad

Materialkostnaderna inkluderar kakel, klinker, fästmassa, samt diverse elrelaterade produkter och rörmaterial som behövs för installationen.

Här beräknas en genomsnittlig kostnad på 17 000 kronor för hela projektet.

Total Kostnad (exklusive inredning)

När vi adderar arbetskostnaden och materialkostnaden landar vi på en total summa på 47 800 kronor. Detta pris inkluderar inte ny badrumsinredning, vilket kan bli en betydande tilläggskostnad.

beskrivning pris
Arbetskostnad: 44 000 kr
Materialkostnad: 17 000 kr
ROT-avdrag: 13 200 kr
Total kostnad: 47 800 kr

Om du planerar att behålla din nuvarande badrumsinredning och den är i gott skick, kan du avsevärt minska din totala renoveringskostnad.

Det är dock alltid klokt att ha en buffert för oväntade utgifter som kan uppstå under renoveringsprocessen.

När du planerar för en badrumsrenovering är det viktigt att inte enbart fokusera på de initiala kostnaderna, utan även att överväga de långsiktiga fördelarna med ett väl utfört arbete.

Genom att kakla över en befintlig våtrumsmatta, under förutsättning att alla krav och förutsättningar är uppfyllda, kan du få en ny och modern känsla i ditt badrum (nästan som enbudgetbadrumsrenovering) till en lägre kostnad än en fullständig badrumsrenovering.

Dock bör detta arbete utföras av en erfaren hantverkare för att säkerställa kvalitet och hållbarhet över tid.

Ska Man Byta från Våtrumsmatta till Kakel eller Klinker?

När du överväger att renovera ditt badrum och byta från våtrumsmatta till kakel eller klinker är det viktigt att noggrant väga för- och nackdelarna.

Här diskuterar vi de olika aspekterna av ett sådant byte.

Fördelar med att byta till Kakel eller Klinker

 1. Snygg Uppgradering: Kakel och klinker erbjuder en bred variation av designmöjligheter som kan modernisera utseendet på ditt badrum och ge det en mer exklusiv känsla.
 2. Hållbarhet: Kakel och klinker är mycket slitstarka material som står emot fukt och slitage väl, vilket gör dem till ett långsiktigt hållbart val.
 3. Underhåll: Kakel och klinker är generellt sett enkla att rengöra och kräver mindre underhåll än våtrumsmattor, vilka kan vara svårare att hålla rena från mögel och smuts vid skarvar och kanter.
 4. Värdeökning: Att uppgradera till kakel kan öka värdet på din bostad eftersom det ofta ses som ett mer premiumval än våtrumsmattor.

Nackdelar med att byta till Kakel eller Klinker

 1. Kostnad: Att installera kakel eller klinker är ofta en dyrare lösning än att lägga en ny våtrumsmatta, särskilt om man måste förbereda underlaget och eventuellt förstärka konstruktionen.
 2. Installation: Processen att lägga kakel är mer tidskrävande och arbetsintensiv. Det krävs också en stor precision för att undvika framtida problem med fukt och täthet.
 3. Komfort: Klinker kan kännas kallare under fötterna än en våtrumsmatta, vilket kan vara en nackdel om man inte har golvvärme.
 4. Risk för skador: Om inte kakel eller klinker är korrekt installerat kan det finnas en ökad risk för sprickbildning och skador som följd av byggnadens rörelser eller felaktigt underlag.

Det är också viktigt att komma ihåg att våtrumsmattor erbjuder en sömlös yta som är svår att genomtränga för vatten, vilket är en stor fördel i våtrum där vattentätning är av högsta prioritet.

Även om kakel och klinker är vattentäta när de är rätt installerade, är fogarna mellan plattorna potentiella svaga punkter för vatteninträngning.

Tips för Kakling Över Våtrumsmatta

Att lägga kakel över en befintlig våtrumsmatta kan vara ett kostnadseffektivt och tidsbesparande alternativ när du renoverar ditt badrum.

Men det finns viktiga aspekter att tänka på för att säkerställa att resultatet blir både hållbart och säkert.

Här är några värdefulla tips för processen:

 1. Kontrollera Mattans Skick: Innan du påbörjar projektet, undersök din befintliga våtrumsmatta noggrant. Den måste vara i gott skick, utan tecken på slitage eller skador. En ny eller relativt ny matta är att föredra.
 2. Välj Rätt Fästmassa: Använd en fästmassa som är särskilt utformad för användning på våtrumsmattor. Denna fästmassa bör kunna binda effektivt med plastmattans yta utan att orsaka skador eller nedbrytning.
 3. Förbered Underlaget: Se till att våtrumsmattans yta är ren och fri från damm, smuts eller oljor som kan förhindra god vidhäftning av fästmassan.
 4. Förstärk Vid Behov: Om det befintliga golvet har någon svikt eller rörelse, kan det vara nödvändigt att förstärka det innan kakel läggs på för att undvika framtida sprickbildning.
 5. Kakelsättning Nära Golvbrunnen: Var extra noggrann när du lägger kakel runt golvbrunnen. Det är kritiskt att säkerställa en vattentät anslutning i detta område för att förebygga vatteninträngning och läckage.
 6. Täta Skarvar och Hörn: Använd lämpligt tätningsmaterial för att säkerställa att hörn, uppvik och rörgenomföringar är helt täta och vattentäta.
 7. Rådgör med Försäkringsbolaget: Innan du påbörjar arbetet, kontrollera med ditt försäkringsbolag om de godkänner kakling direkt på våtrumsmatta. Du vill inte riskera att din försäkring inte täcker framtida vattenskador.
 8. Konsultera med Fackman: Även om det kan vara frestande att göra jobbet själv, kan det vara värt att anlita en fackman, särskilt om du saknar erfarenhet av kakling. Ett professionellt utfört arbete säkerställer kvalitet och hållbarhet.

Kom ihåg att varje badrum och situation är unik.

Tänk igenom beslutet noggrant och sök professionell rådgivning vid behov.

Korrekt utförande kommer inte bara att spara dig tid och pengar i det långa loppet, utan även säkerställa att ditt badrum förblir ett säkert och välkomnande utrymme i ditt hem.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.