byggi icon

🏠 >

>

Vad Kostar Det Att Byta Golvbrunn? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

5 000 kr

Att byta en golvbrunn tenderar att kosta runt 5 000 kr. Om du däremot behöver byta tätskikt och lägga om golvet kan det kosta betydligt mer än så.

Byte av golvbrunn kan innebära olika kostnader beroende på plats och arbetsomfattning.

I badrum ökar kostnaderna ofta på grund av behovet av att byta golv och lägga nytt tätskikt, medan i en tvättstuga i källaren kan kostnaderna vara lägre då tätskikt ofta inte behövs.

För en mer exakt kostnadsuppskattning bör du rådfråga en fackman, särskilt för specifika behov och förhållanden i ditt hem.

Behöver Du Byta Golvbrunn?

Att byta golvbrunn är ett viktigt underhållsarbete som inte bara bidrar till hemmets funktion utan också dess säkerhet.

Generellt bör golvbrunnar som är äldre än 1991 bytas ut.

Teknologin och byggnormerna har utvecklats sedan dess, vilket gör äldre golvbrunnar potentiellt otillräckliga.

Om din golvbrunn inte är ordentligt monterad och fixerad i bjälklaget, är det också nödvändigt att byta ut den.

Felaktig montering kan leda till betydande skador över tid.

Vad Kostar Det Att Byta Golvbrunn?

Priset för att byta golvbrunn kostar vanligtvis runt 5 000 kronor.

Denna kostnad förutsätter att du inte behöver bryta upp tätskiktet och lägga nytt golv, utan enbart att byta själva golvbrunnen.

Det är däremot inte alltid möjligt att enbart byta golvbrunn, utan i vissa fall kommer du även att behöva lägga nytt tätskikt och golv i badrummet.

Många väljer att göra detta i samband med en total badrumsrenovering, vilket kan kosta så mycket som 250 000+ kronor.

I andra rum som inte har samma krav på tätskikt som i badrum kan du komma iväg med en billigare renovering, uppskattat till drygt 10 000 – 40 000 kronor.

Glöm inte att du även kan utnyttja ROT-avdraget för att dra av 25% av arbetskostnaden.

Olika Typer av Golvbrunnar: Egenskaper och Användningsområden

Golvbrunnar spelar en kritisk roll i att hantera vattenavledning i våtutrymmen som duschar, tvättstugor och pannrum.

Deras design och funktion varierar beroende på användningsområde och säkerhetskrav. Här är en översikt av olika typer av golvbrunnar:

 1. Standard Golvbrunnar med Vattenlås: Dessa är de mest vanliga i hem och byggnader, utrustade med vattenlås för att förhindra avloppslukt.
 2. Spygatt: En enklare form av golvbrunn utan vattenlås, vanligtvis använd i äldre byggnader eller specifika situationer där vatten snabbt behöver avledas.
 3. Golvbrunnar med Bakvattenspärr: Speciellt utformade för platser som källare där det finns risk för bakvatten från det kommunala nätet. Dessa brunnar förhindrar att vatten flödar tillbaka in i utrymmet.
 4. Golvbrunnar med Extra Anslutningar: Vissa modeller erbjuder sidanslutningar för ytterligare avloppsvatten från apparater som tvättmaskiner.
 5. Materialval: Golvbrunnar tillverkas vanligen i plast, rostfritt stål, eller gjutjärn. Äldre brunnar är ofta gjorda i gjutjärn, medan moderna varianter kan ha en epoxilack för extra skydd och hållbarhet.
 6. Utloppsdesign: Utloppsröret kan vara designat att gå åt sidan, rakt ner, eller en kombination av båda för ökad flexibilitet i installationen.
 7. Golvrännor: En modernare design där golvbrunnen är förlängd till en ränna, ofta använd i duschar för en mer estetisk och diskret avledning av vatten. Korrekt installation är avgörande för dessa, då felaktig montering kan leda till vattenläckage och skador.

När du väljer en golvbrunn är det viktigt att överväga platsens specifika behov och att följa alla relevanta säkerhetsstandarder.

Särskilt viktigt är att välja produkter som är godkända av Säker Vatten för att garantera kvalitet och tillförlitlighet. 

Byte av Golvbrunn på Olika Platser i Fastigheten

Att byta golvbrunn är en viktig del av underhållet i en fastighet, och processen varierar beroende på plats och konstruktion.

Här är några specifika överväganden för att byta golvbrunn i olika delar av en byggnad:

Byta Golvbrunn i Badrummet

Vid renovering av badrum är det ett utmärkt tillfälle att också byta golvbrunnen.

Det är viktigt att den inte bara fungerar effektivt för vattenavledning utan också bidrar till rummets estetik.

Golvbrunnar i badrum finns i olika former som fyrkantiga, avlånga eller runda.

Viktiga aspekter att beakta inkluderar:

 • Placering och utrymme runt golvbrunnen.
 • Diameter på anslutande avloppsrör.
 • Material i bjälklaget.

Byta Golvbrunn i Tvättstugan

I en egen eller delad tvättstuga i fastigheter är det kritiskt att golvbrunnen är korrekt installerad och tät. Boverkets regler kräver att tätskiktet ska dra upp på väggen cirka 100 mm och att golvbrunnen ska vara helt tät. Dessa regler gäller även för golvbrunnar i källare, där risken för fuktskador och översvämningar är högre.

Byta Golvbrunn i Lägenhet:

 • I Betonggolv: Här innebär processen vanligen bilning, där man knackar sönder betongen för att nå avloppsledningen. Det är en komplex process som kräver noggrannhet för att undvika skador på omgivande strukturer.
 • I Träbjälklag: Det innebär att man river upp golvet runt golvbrunnen. Om bjälkarna är i gott skick, kan golvbrunnen monteras i en monteringsplatta.

Byta Klämring i Golvbrunn

Att byta klämring i en golvbrunn är en relativt enkel uppgift som inte kräver att man bryter upp golvet eller förstör tätskiktet. Klämringen är en viktig komponent som säkerställer att brunnen håller tätt mot det omgivande tätskiktet och förhindrar att lukt från avloppet tränger in i rummet. En löst sittande klämring kan skapa osäkerhet om tätheten, och därför är det viktigt att byta ut den vid behov. Du kan också förnya badrummets utseende genom att endast byta golvbrunnssil eller klinkerram. En golvbrunn utan klämring måste bytas helt, då det inte går att ansluta en plastmatta eller brunnsmanschett korrekt.

Placering av Golvbrunnen i Höjdled

Golvbrunnens höjdpositionering är avgörande för att säkerställa korrekt vattenavledning och täthet. Brunnen måste placeras i samma höjd som golvets tätskikt för att kunna anslutas effektivt med klämringen. En felaktig placering kan leda till läckage. Golvbrunnen bör inte sitta för djupt och får inte luta mer än 2 mm. Istället är det golvet som ska luta mot brunnen för att säkerställa att vattnet avleds korrekt.

Användningen av förhöjningsringar är ibland omdiskuterad, men de är tillåtna om de är godkända av golvbrunnstillverkaren. En förhöjningsring från samma fabrikat som golvbrunnen är vanligtvis godkänd för användning med den specifika golvbrunnstypen.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.